Felix Meritis, Amsterdam

Felix Meritis is in 1787 door Jacob Otten Husly ontworpen. Onder invloed van het verlichtingsidee werden vijf verschillende departementen in één gebouw ondergebracht: de departementen voor muziek, koophandel, letterkunde, natuurkunde en tekenkunde. Het werd een meesterwerk dat – ondanks het gebruik als drukkerij, een brand uit 1932, de roerige jaren met het CPN-hoofdkantoor en het Shaffytheater – nog altijd tot een van de mooiste monumentale bouwwerken uit Amsterdam gerekend kan worden.
Eind 2014 lukte het investeerder Amerborgh om Felix Meritis te verwerven. In een competitie met geduchte concurrenten werd hun inzending voor een nieuw cultuurhuis door de gemeente Amsterdam als beste beoordeeld. MATH maakte deel uit van het team van specialisten die het “bid” hebben voorbereid en was verantwoordelijk voor de architectonische visie en een bouwkundig plan van aanpak voor de renovatie/restauratie. In de jaren daarna werden de plannen samen uitgewerkt en de uitvoering met opdrachtgever, gemeentelijke instanties en een groot team van adviseurs en specialisten besproken en verder verfijnd. Op 16 maart 2017 is de bouwvergunning verleend.
Het goedgekeurde ontwerp gaat uit van het herstel van de oorspronkelijke gebouwcontour waarbij de nodige gebouwinstallaties door een nieuwe dakkap geheel aan het oog worden onttrokken. De voormalige – maar door de jaren heen dichtgeslibde – patio’s worden weer herkenbare lichthoven, overkapt door hoogwaardige glasdaken. Er komt een extra lift, er worden nieuwe sanitaire groepen geplaatst en de brandveiligheid wordt verbeterd.
In de zalen worden de nieuwe installaties zorgvuldig ingepast en tal van geluidwerende en akoestische maatregelen getroffen, zodat deze ruimtes aan de huidige gebruikseisen voldoen.
I29 tekent voor het nieuwe interieur, waarbij elke zaal een eigen karakter en sfeer krijgt. Zoals ook in 1787 elk departement een eigen invulling had.

Project
Felix Meritis, Amsterdam
Adres
Keizersgracht 324 Amsterdam
Opdrachtgever
Amerborgh monumenten bv
Ontwerp
2015-2017
Aannemer
Jurriëns, Utrecht
Uitvoering
2017-2019
socialshare delen op sociaal