Felix Meritis, Amsterdam

Het neoclassicistische pand aan de Keizersgracht van de gelijknamige Maatschappij Felix Meritis is in 1787 door Jacob Otten Husly ontworpen. Onder invloed van de verlichtingsidealen werden vijf verschillende departementen in één gebouw ondergebracht: de departementen voor muziek, koophandel, letterkunde, natuurkunde en tekenkunde. Het werd een meesterwerk dat – ondanks het gebruik als drukkerij, een brand uit 1932, de roerige jaren met het CPN-hoofdkantoor en het Shaffytheater – nog altijd tot een van de mooiste monumentale bouwwerken in Amsterdam gerekend kan worden.

Eind 2014 lukte het investeerder Amerborgh om Felix Meritis te verwerven. In een competitie met geduchte concurrenten werd hun inzending voor een nieuw cultuurhuis door de gemeente Amsterdam als beste beoordeeld. MATH maakte deel uit van het team van specialisten die het “bid” hebben voorbereid en was verantwoordelijk voor de architectonische visie en een bouwkundig plan van aanpak voor de renovatie/restauratie. In de jaren daarna werden de plannen uitgewerkt tot een volwaardig architectonisch ontwerp, op 16 maart 2017 is de bouwvergunning verleend en in 2017 is gestart met de uitvoering.

Het gebouw, bestaande uit een carré-vormige voorbouw en een ovale achterbouw met ertussen een verbindend trappenhuis, huisvestte de gestapelde zalen. Het goedgekeurde ontwerp respecteert dit gebouwconcept waarbij iedere zaal een eigen karakteristiek heeft. Herstel van de oorspronkelijke gebouwcontour biedt kans om de nodige gebouwinstallaties onder de nieuwe dakkap buiten het zicht in te bouwen. De voormalige – maar door de jaren heen dichtgeslibde – patio’s worden weer herkenbare lichthoven, overkapt door hoogwaardige glasdaken. Er worden nieuwe sanitaire groepen geplaatst en de brandveiligheid wordt verbeterd. De nog aanwezige monumentale onderdelen worden hersteld en zijn bepalend voor met name Concertzaal en Zuilenzaal. Ook de entreehal, voormalige ontvangstkamers en het trappenhuis behouden het oorspronkelijke karakter. De hoger gelegen zalen zijn steeds moderner van aanpak waardoor de architectuur in het gebouw een reis door de tijd is.In de zalen worden de nieuwe installaties zorgvuldig ingepast en tal van geluidwerende en akoestische maatregelen getroffen, zodat deze ruimtes aan de huidige gebruikseisen voldoen.

i29 tekent voor het nieuwe interieur, waarbij elke zaal een eigen karakter en sfeer krijgt. Zoals ook in 1787 elk departement een eigen invulling had.

 

Project 

Adres

Opdrachtgever

Ontwerp 

Restauratieadvies

Interieurontwerp

Aannemer 

Uitvoering

Fotografie

Felix Meritis, Amsterdam

Keizersgracht 324 Amsterdam

Amerborgh Monumenten bv

MATH architecten, 2015-2017

Verlaan & Bouwstra architecten

i29 interiorarchitects

Jurriëns, Utrecht

2017-2020

Ewout Huibers, MATH architecten


Project
.
socialshare delen op sociaal