Stedenbouwkundige Studie ARZS, Salzburg

Deze stedenbouwkundige studie bouwt voort op de studies van de stad Salzburg voor dit gebied. Nadrukkelijk wordt de locatie van ‘Automobil Raum Zeit Salzburg (ARZS) uitgewerkt als de noordelijke pool van ‘Bahnhof Nord’ in het centrum van Salzburg.
De locatie van het toekomstige ARZS ligt op een belangrijke kruising van belangrijke verbindingen.
Het vormt een scharnierpunt tussen gebieden met verschillende functies in de stad, en tussen monofunctionele en multifunctionele buurten. Het kan een belangrijke katalysator zijn in de ontwikkeling van het Bahnhof-Nord-gebied aan de noordzijde.

Om het gebied te transformeren tot een aantrekkelijke locatie dienen evenwel een aantal aspecten te worden verwezenlijkt.
Qua gebruik worden gemengde functies voorgesteld. Van workshops & permanente tentoonstelling van ARZS in combinatie met ateliers en/of kantoren.
Techniek is het centrale thema en dat sluit aan op het erfgoed rond het station waarbij “transport” centraal staat. Het gemengde gebruik van de locatie ondersteunt de inzet om het gebied sociaal duurzamer te maken.
De architectuur ademt het industriële karakter en maakt de functionaliteit zichtbaar. In de glazen torens worden de waardevolle oldtimers geëxposeerd. De open gevel op de begane grond verhoogt het gevoel van sociale veiligheid op straat.

De kwalitatief hoogstaande afwerking van de openbare ruimte bij het Centraal Station wordt voortgezet als boulevard in noordelijke richting waaraan alle locaties tussen station en de locatie van de ARZS worden gekoppeld. Deze boulevard krijgt een groene uitstraling in contrast met de verharde ruimten van de rangeerterreinen van het spoor en moet een attractief groen verblijf- en doorgangsgebied in de buurt zijn.

Om aan te sluiten op de compositie van de verschillende gebouwen is het belangrijk dat het ARZS complex plaatselijke accenten met een hoogte van 25 tot 30 meter krijgt. Het gebouw moet zich oriënteren en openen naar de boulevard en een duidelijk accent vormen.


Project
Stedenbouwkundige Studie ARZS, Salzburg
Adres
Salzburg
Opdrachtgever
Automobil Raum Zeit Salzburg GmbH
Ontwerp
2014-2015
socialshare delen op sociaal