ARZS, Salzburg

Toen de familie Vonier ons benaderde om een advies over hun huisvesting in Salzburg te geven waren we direct enthousiast. De Rolls Royce restaurateurs en verzamelaars hebben in Dornbirn, Oostenrijk een museum met een verzameling van zo’n 100 oldtimers. In Salzburg wilden ze hun garagelocatie ombouwen tot een museum waarbij o.a. het restaureren van oldtimers centraal zou staan. De garage zou nog steeds een centrale rol moeten spelen. De locatie die een volledig bouwblok omvat bestaat uit een servicegarage met daarnaast enkele woongebouwen.

Het project moet gefaseerd uitgevoerd kunnen worden zodat bij de planvorming rekening wordt gehouden met de amorfe bestaande gebouwstructuur. Het schetsontwerp bestaat uit een expositiegebouw dat zich richt op de boulevard aan de oostzijde. Het garage en service gedeelte aan de westzijde wordt ontsloten vanaf de Wilhelminastrasse. In het expositiegedeelte zijn drie opslagtorens opgenomen die naast stalling ook als expositie dienen van de historische klassiekers. Een razendsnelle lift haalt en brengt de auto’s van en naar de gewenste positie. Dit geeft een dynamisch karakter aan het interieur van het museum en is beeldbepalend voor het uiterlijk van het gebouw.

Tijdens verkennende gesprekken met de gemeente Salzburg kwam de behoefte naar voren om allereerst een visie te maken voor de inpassing in het masterplan “Bahnhof Nord”.


Project
ARZS, Salzburg
Opdrachtgever
Automobil Raum Zeit Salzburg GmbH
Uitvoering
2014-2015
socialshare delen op sociaal