“Samenscholing”, Zoeterwoude

In 2015 nam een groep inwoners van Zoeterwoude-dorp onder de naam “Samenscholing” het initiatief om op de locatie van de Westwoudschool een gemeenschappelijk wooncomplex te ontwikkelen. De bewoners zouden een aantal functies delen en het ontwerp zou geënt moeten zijn op gemeenschappelijkheid. De gemeente ondersteunde het initiatief en na een haalbaarheidsonderzoek nam begin 2017 ontwikkelaar Herkon het initiatief over.

In het ontwerp wordt het bestaande schoolgebouw gesloopt en nieuwbouw in de rooilijn van de straat geprojecteerd.
De hoofdmassa van het gebouw bestaat uit 3 bouwlagen met een accent van 4 bouwlagen op de kop bij de kruising van Veldzichtstraat en Richellestraat. Hier bevindt zich tevens de hoofdentree tot het complex.
De galerijen liggen aan de gemeenschappelijke tuin en zijn ca. 2 meter losgehouden van de gevel. In de tussenruimte liggen afwisselend de individuele buitenruimten met de woningentree en vides waardoor daglicht in de onderliggende woningen kan binnentreden. Zowel individuele woonruimten als de gemeenschappelijke ruimten zijn gericht op de tuin.

Voor de 19 wooneenheden zijn 3 basisplattegronden ontwikkeld, met een bruto oppervlak variërend van 63 m2 tot 129 m2.
Daarmee is voldoende woningdifferentiatie ontstaan. Er zijn 23 parkeerplaatsen op eigen terrein geprojecteerd, deels geschikt voor elektrische auto’s en ook zijn er verschillende
gemeenschappelijke functies als een ontmoetingsruimte, een wasruimte en een werkplaats in het plan opgenomen.


Project
“Samenscholing”, Zoeterwoude
Adres
Veldzichtstraat, Zoeterwoude
Opdrachtgever
Herkon b.v.
Ontwerp
2017
socialshare delen op sociaal