Studie woonlocatie Zoeterwoude-dorp

In 2015 nam een groep inwoners van Zoeterwoude onder de naam “Samenscholing” het initiatief om op de lokatie van de Westwoudse school een gemeenschappelijk wooncomplex te ontwikkelen. De bewoners zouden een aantal functies delen en het ontwerp zou geënt moeten zijn op gemeenschappelijkheid. MATH architecten werd gevraagd om de bestaande school en de locatie te onderzoeken. Al snel bleek dat zelfs bij een rigoreuze verbouwing van de bestaande school er te weinig woningen van voldoende kwaliteit ontwikkeld zouden kunnen worden. Transformatie van de school zou niet rendabel zijn, dus werd sloop in combinatie met nieuwbouw onderzocht. Er zijn een aantal stedenbouwkundige studies gemaakt die voorgelegd werden aan initiatiefnemers en gemeente. De gemeente ondersteunde het initiatief en gaf enkele randvoorwaarden mee voor een verdere planontwikkeling. Begin 2017 werd door de initiatiefnemers besloten om ontwikkelaar Herkon in te schakelen, waarvoor MATH een
schetsontwerp heeft gemaakt.


Project
Studie woonlocatie Zoeterwoude-dorp
Adres
Veldzichtstraat, Zoeterwoude
Opdrachtgever
Samenscholing
Ontwerp
2015
socialshare delen op sociaal