Charley Tooroptoren, Nesselande

SOR onderzoekt de mogelijkheden om haar bestaande wooncomplexen uit te breiden en heeft MATH architecten gevraagd een verkenning te doen voor de “Charley Toorop Toren”. De wens is om zoveel mogelijk kleine woningen (50 á 60m2) te realiseren zonder al te grote ingrepen. In het gebouw bevinden zich momenteel 136 woningen. 

In deze studie zijn vijf verschillende lay-outs gemaakt van mogelijke uitbreidingen boven op de vleugels van het gebouw. De minimale variant levert 17 extra woningen en een maximale variant geeft 54 woningen.

Aangezien de optopping licht dient te worden geconstrueerd wordt ook voor een contrasterende uitstraling gekozen. Waar het basement en de torens uit rode baksteen zijn opgebouwd zal de optopping een lichtvoetig houten uiterlijk krijgen.


Project
Charley Tooroptoren
Opdrachtgever
SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam)
Ontwerp
2021
socialshare delen op sociaal