Rubroek, Rotterdam

De Serviceflat Rubroek ligt in het hartje van de Rotterdamse wijk Crooswijk. Het complex is gebouwd in 1975 en voorzag in 201 twee-kamerwoningen en 14 drie-kamerwoningen voor ouderen. In 2005 besloot de opdrachtgever tot groot onderhoud. Ook dienden de woningen aangepast te worden aan de eisen van deze tijd en was de inrichting van de algemene ruimten gedateerd. De unieke ligging naast verzorgingsflat Rubroek maakte het eenvoudig om “zorg op maat” te kunnen leveren. De realisatie van levensloopbestendige woningen lag hier voor de hand.

Bij aanvang van de opdracht tot groot onderhoud, in januari 2006, moest het exacte programma van eisen nog worden uitgewerkt. Daartoe is een planteam opgericht waarin de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam als eigenaar, stichting de Singels als woonzorg-organisatie en ons architectenbureau plaatsnamen. Na een inventarisatie en gesprekken met de huurderscommissie en medewerkers van de stichting de Singels is besloten om het groot-onderhoud uit te breiden. Naast technisch onderhoud, zoals het vernieuwen van het dak, het aanbrengen van isolerende beglazing en het verbeteren van ventilatie, zijn de badkamers vergroot en de woningen rolstoeltoegankelijk gemaakt. Een aantal twee-kamerwoningen is samengevoegd zodat 17 extra drie-kamerwoningen zijn toegevoegd. Het plan voorziet daarnaast in ruimten voor de zorginfrastructuur, opstelruimten voor scootmobielen en diverse gebouwvoorzieningen. De verbeterde entree op straatniveau ligt naast een volledig nieuwe praktijk voor fysio-manuele therapie en sluit aan op een nieuwe grote lift, die aangepast is op het intensief gebruik van scootmobielen. Omdat de bouw in bewoonde toestand plaatsvindt, is er reeds in de ontwerpfase rekening gehouden met de bouwlogistiek. Tijdens de bouwvoorbereiding is samen met de aannemer bekeken welke aanpassingen en voorzieningen de overlast voor de bewoners verder kan reduceren. In de uitvoeringsfase wordt dagelijks intensief overleg gevoerd tussen opdrachtgever, zorgverlenende instanties, bewoners enerzijds en de uitvoerende partijen anderzijds. Dit overleg is cruciaal voor het slagen van het project. Ons bureau is niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp, maar voert ook de directie tijdens de bouwwerkzaamheden.


Project
Rubroek
Adres
Goudseplein, Rotterdam Crooswijk
Opdrachtgever
Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam
Ontwerp
2006 - 2007
Aannemer
BAM Woningbouw Rotterdam
Uitvoering
2008 - 2010
socialshare delen op sociaal