Olga Trancikova

Olga Trancikova rondde haar Master opleiding af aan de Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Bratislava. Daarnaast studeerde ze tijdelijk aan de Universiteit van Barcelona in het kader van een Erasmus uitwisseling. Zij heeft vanaf 1995 als stedenbouwkundig ontwerper bij dienst Stedenbouw + Volkshuisvesting in Rotterdam gewerkt, aan diverse groot- en kleinschalige projecten. In 2002 werkte zij gedurende een jaar mee aan het project Naar Zee! van het Ruimtelijk Planbureau. Sindsdien heeft duurzame, klimaatbestendige ontwikkeling en herstructurering in stedenbouw haar hart gestolen. Deze expertise werd ingezet in het project Waterplan 2 voor Rotterdam. Zij werkte samen met milieuadviseur Mansi Jasuja aan onderzoeken en ontwerp-projecten op dit gebied in Nederland en in het buitenland. Het doel was daarbij kennisontwikkeling en het bevorderen van bewustzijn over ruimtelijke gevolgen van klimaatverandering.
Olga heeft daarnaast veel ervaring in verbouw-projecten voor particulieren.


Project
Olga Trancikova
socialshare delen op sociaal