Havenlicht, Pernis

In opdracht van Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam hebben wij een (schematisch) plan opgesteld ten einde subsidie te verkrijgen voor de bouw van een “wijkservice-centrum” in Pernis. Na het toewijzen van subsidie in november 2003 kon dit plan verder worden ontwikkeld.

De toewijzing behelsde één voorwaarde: oplevering uiterlijk einde 2004. Dit betekende dus verdere planvorming en realisatie binnen een tijdsbestek van iets meer dan een jaar. Een belangrijk aspect in de planning was het vermijden van een tijdrovende bestemmingsplanprocedure. Hoewel het aangewezen terrein erg krap bleek voor het gewenste programma, aanvaardden we dat de contour van het gebouw bepaald werd door de grenzen van het bestemmingsplan.

Het zorgcentrum biedt onderdak aan een groepspraktijk voor huisartsen, een verpleegkundige, een consultatiebureau en een aantal multifunctionele ruimtes die gebruikt worden voor spreekuren van andere zorginstellingen, voor vergaderingen etc. Een opvallend element van flexibiliteit is de grote deur die al naar gelang het gewenste gebruik een andere “compartimentering” tot stand brengt.

Het centrum heeft een interne verbinding met Verzorgingshuis Het Havenlicht gekregen, zodat de bewoners niet naar buiten hoeven om op een spreekuur te komen.


Project
Havenlicht, Pernis
Address
Velsenaerstraat, Rotterdam Pernis
Client
Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam
Design
2003 - 2004
Contractor
van de Tempel, Schiedam
Performance
2004
socialshare share on social