Politiebureau Zaagmolenstraat, Rotterdam

In het kader van de zgn. “strategische wijkaanpak” in het gebied Oude Noorden is in 2004 een woningblok tussen 1e Pijnackerstraat, Tochtstraat, Meidoornstraat en Zaagmolenstraat gesloopt om plaats te maken voor vervangende nieuwbouw: het project Wilgenhof. Het blok bevat naast woningen ook de nodige verhuurbare ruimten, o.a. op de hoek van de Zaagmolenstraat en de 1e Pijnackerstraat. De centrale ligging in de wijk inspireerde het facilitair bedrijf van de Regiopolitie om te laten onderzoeken of op deze plaats een vervangend onderkomen zou kunnen worden gerealiseerd voor 2 wijkteams die vanuit verouderde accomodaties opereerden.
Wij kregen opdracht voor een verkennend onderzoek en concludeerden dat er goede mogelijkheden waren, mits een geprojecteerd trappenhuis zou kunnen worden verplaatst. Omdat de bouw inmiddels in volle gang was, noodzaakte dat tot snelle actie in overleg met de architect van het complex, de constructeur en de bouwer.
Op basis van het aldus gewijzigde casco, kon het ontwerp van het nieuwe wijkkantoor verder worden uitgewerkt. Een voorwaarde daarbij -gezien de stand van het project op het moment van “aanhaken” – was het respecteren van de gevel (indeling en materialisering) cf. het ontwerp van de architect van het complex.
Het kantoor heeft een publieksingang aan de Zaagmolenstraat. Voertuigen vinden een plaats op het binnenterrein, waar de dienstingang is gelokaliseerd. Het kantoor bevat werk-en facilitaire ruimtes voor 2 wijkteams maar voorziet ook in vergader-/werkruimtes voor projectteams van de politie.

Foto’s: fotografie Sonnega


Project
Politiebureau Zaagmolenstraat, Rotterdam
Adres
Zaagmolenstraat 91, Rotterdam
Opdrachtgever
Politie Rotterdam-Rijnmond, Facilitair bedrijf
Ontwerp
2003
Aannemer
Martens aannemingsbedrijf, Lekkerkerk
Uitvoering
2004
socialshare delen op sociaal