RGO - RGO resultaat gericht organiseren, het nieuwe werken, kantoorinrichtingIn 2013 verscheen het boek ‘resultaatgericht organiseren’ van organisatieadviseurs Dik Bijl en Wim Kweekel. Het Resultaat Gericht Organiseren is een synthese van ‘Het Nieuwe Werken’ en het resultaatgerichte werken en kent drie dimensies:
Resultaatgerichte organisatie;
Resultaatgerichte ICT;
Resultaatgerichte Kantoor.
MATH architecten heeft zich in het RGO verdiept en is adviseur m.b.t. het resultaatgerichte kantoor. Doel: een fysieke werkomgeving waarin beter gepresteerd wordt en meer werkplezier wordt ervaren.

Links:
http://resultaatgerichtorganiseren.nl/
http://www.kweekel.nl/