RADEX innovation centre - RADEX innovation centre Delft technopolis techparkfoto's: fotografie Sonnega en MATH architecten

De gemeente Delft nam rond 1990 het besluit zich als 'kennis-stad' te profileren. Onderdeel van beleid werd het stimuleren van afgestudeerden om een eigen bedrijf te beginnen waarin hoogwaardige technologie tot extra werkgelegenheid zou moeten leiden. Het idee om een “starters-centrum” specifiek voor deze doelgroep op te zetten was in eerste instantie een privé-initiatief van de Delftse ondernemer Alfons Hülsenbeck. De gemeente bleek bereid om financiëel bij te springen, zodat de huren geen struikelblok zouden vormen. Ook de provincie Zuid-Holland ondersteunde het initiatief met subsidie.

De subsidievoorwaarden waren:
- het te verhuren oppervlak per bedrijf maximaal 150 m2;
- een maximale huurperiode van 5 jaar;

In 1992 werd het centrum feestelijk geopend. De formule sloeg aan: al spoedig moesten veel aspirant-ondernemers naar een wachtlijst worden verwezen.

Nadat in 1996 al verkennende modelstudies voor een mogelijke uitbreiding waren gemaakt kreeg ons bureau in het voorjaar van 1998 opdracht voor het ontwerp van fase II. In hetzelfde jaar is de aanvraag bouwvergunning ingediend en kwam de bouwvergunning af. Onderhandelingen tussen RADEX Beheer en de Technische Universiteit over de aankoop van een aangrenzend kavel (waarop in 1990 al een optie was genomen) leidden tot onverwachte verwikkelingen en een vertraging in de verdere planuitwerking. In 2001 zijn de onderhandelingen uiteindelijk afgerond en is de verdere bouwvoorbereiding gestart. In mei 2002 kon met de daadwerkelijke bouw worden begonnen. Fase II is in juli 2003 opgeleverd.

Het karakteristieke dakoverstek en het accumulerend vermogen van de constructie maken uitgebreide installaties overbodig.
Door in materialisering, detaillering en kleurstelling aan te sluiten bij de eerste fase is bewust gezocht naar eenduidige expressie van het totale complex d.w.z. één waarbij de verschillende bouwfases alleen bij "inzoomen" nog te herkennen zijn. Het succes van de formule leidde mede tot latere ontwikkelingen in de nabije omgeving, zoals het Delftech-park en het in ontwikkeling zijnde “Technopolis”
In 2006 is een studie gedaan voor een grote kantineruimte op het dak van Radex I. In 2013 is een haalbaarheids-studie gemaakt voor uitbreiding aan de oostzijde van het huidige complex. Hierbij lag de nadruk op een hoogbouw-variant van ten minste 40 meter hoog. Op dit moment zijn er nog geen besluiten genomen met betrekking tot uitbreiding.