Heindijk - woningbouw jaren 80 sociale vernieuwing renovatie, entree vernieuwingDe renovatie van de plint maakte onderdeel uit van de totale opknap van het complex dat bestaat uit vier woongebouwen rondom twee binnenterreinen. Het complex verkeerde in een slechte staat. Afwijkend woongedrag, vandalisme en criminaliteit waren toenemende bronnen van zorg voor opdrachtgever Woonbron. Naast het bouwkundig opknappen is de opdracht gesteld om bij te dragen aan verbetering van het sociale klimaat.

Na grondige analyse van zowel de gebouwen als de stedenbouwkundige situatie is in samenwerking met landschapsarchitecte Carin Jannink een totaalplan gemaakt. Hierbij krijgen de verhuurbare ruimten in de plintstrook een belangrijke rol toebedeeld. De entrees worden gekenmerkt door robuustheid en transparantie. De berginggangen worden uitgevoerd als circuits en op alle hoeken ontsloten.

De entreehallen van twee flats werden verplaatst naar de kopzijde, waardoor deze aan het binnenterrein komen te liggen. De entrees worden uitgevoerd met een ruim bordes en voorzien van ruime dakoverstekken met een expressieve dakrand van UNP profiel. Het lijnenspel reageert op de gelaagdheid in de gevelvlakken van de flats. Ter plaatse van de trappenhuizen zijn de beglaasde puien opgetrokken tot aan de hoogste dakrand zodat de entree een imposantere uitstraling krijgt in het geheel. Door het creëren van doorzicht in zowel horizontale als verticale richting wordt openheid bereikt.

Voor het gehele complex is een kleur- en materiaalontwerp gemaakt. Basis hiervoor is een terughoudende kleurstelling in grijstinten met accenten in blauw en groen. De balustrades zijn afwisselend uitgevoerd in donkere spijlenhekken en opaalglas. Ter plaatse van de galerij-einden is groen of blauw glas toegepast. De betonnen spekbanden in de gevel die zo kenmerkend zijn voor de flats uit deze periode zijn fris grijs-wit geschilderd.