Felix Meritis - herbestemming Felix Meritis bidoffer Amerborgh

10 november 2014

Het is investeerder Amerborgh gelukt om een van de beroemdste monumentale bouwwerken van Amsterdam, Felix Meritis, te verwerven.
In een competitie met geduchte concurrenten werd hun inzending met programmatische invulling door “De Nieuwe Liefde” door de gemeente Amsterdam als beste beoordeeld. MATH maakte deel uit van het team van specialisten dat de “bid” heeft voorbereid en was verantwoordelijk voor de architectonische visie en een bouwkundig plan van aanpak voor de renovatie/restauratie.