Allegonda Gremmer - wederopbouw-architectuur Rotterdam IBC Bureau Monumenten Monument Renovatie



















Het politiebureau aan de Allegonda Gremmerstraat in Rotterdam-West dateert uit 1956. Het is een interessant stukje "wederopbouw-architectuur", ontworpen door architect L. Voskuyl van het architectenbureau van Gemeentewerken Rotterdam. Bij de inventarisatie van karakteristieke gebouwen
uit de wederopbouwperiode, die in opdracht van de gemeente in 1999 werd samengesteld door Bureau Monumenten, bleef het niet onopgemerkt. Sinds een aantal jaren huisvest het nieuwe, ernaast gelegen, politiebureau Marconiplein een groot deel van de diensten die voorheen in dit districtsbureau hun plek vonden. Vanaf die tijd heeft het gebouw een overloopfunctie voor het bureau Marconiplein. Aanvankelijke plannen om het gebouw af te stoten waren in 1996 toe aan heroverweging. Dit leidde in 1997 tot een opdracht aan Wytze Patijn architecten om, door middel van een modelmatige studie, mogelijke herontwikkeling in beeld te brengen.

Het uitgangspunt daarbij zou moeten zijn dat het cellenblok zou verdwijnen en het kantoorgedeelte behouden zou blijven, om samen met een nieuwe aanbouw tot één geïntegreerd

complex te worden getransformeerd. Zoals bij meerdere vorige gelegenheden werd ons bureau door Wytze Patijn gevraagd om onder zijn supervisie de planontwikkeling op zich te nemen. Een van de uitgangspunten daarbij was dat - onder andere - de centrale vreemdelingen- dienst in dit pand zou worden gehuisvest. Bestuurlijk beraad en besluitvormingsrondes zorgden ervoor dat er ruime periodes lagen tussen de opeenvolgende planvormingsstadia. Toen het plan in het voorjaar van 2000 aanbestedingsgereed was, besloot de korpsleiding dat een meer centraal, d.w.z. in het stadscentrum gelegen, gebouw toch beter zou voldoen als huisvesting van de vreemdelingendienst. Dit betekende dat het gebouw als geheel een "marktconform kantoorgebouw" zou moeten worden en dat de oorspronkelijk ontworpen publieksfunctie nagenoeg verdween.

Beeldbepalend motief bij het ontwerp is dat in het interieur het bestaande gebouw in zijn materialisering herkenbaar blijft. De oorspronkelijke buitengevel met zijn karakteristieke loggia-over-twee-verdiepingen is gehandhaafd.

Om het ruimtelijke effect van deze ingreep te ondersteunen is de begane grond plaatselijk twee verdiepingen hoog. Op deze plaats is daardoor een centraal "ontmoetingsplein" ontstaan dat door een glasgevel over twee verdiepingen visueel met het binnenterrein is verbonden. Loopbruggen over een vide koppelen het nieuwe bouwdeel aan het oorspronkelijke gebouw.

foto's: Fotografie Sonnega